NILS ERIKSON - INFERNO MINI
 Om du ännu inte har utforskat Nils Eriksons tredje soloalbum, "Inferno Mini" [Border Music, 2004], så passsa på att lyssna på två kompletta låtar (mp3) här under. En CD kan beställas direkt via epost (signerad) eller från Megastore.mailto:info@nilserikson.com?subject=Best%C3%A4ll%20%22Inferno%20Mini%22http://www.megastore.se/template/next%2CProduct.vm?itemid=940429shapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1
 What did the Swedish press say about this album? Well, they were just as enchanted as ever. "On the Top-3 list this year", as one of the major news-papers said.
    Here's another encouraging example (in Swedish) with some less favourable points of view also included. This music is special and not everybody approves...

But don't trust the hype. Listen to all the songs here.http://dagensskiva.com/index.asp?datum=2004-09-18http://melodycenta.com/Nils_Erikson/Inferno_Mini-music/mp32864876/shapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1
 Texter / Lyrics (pdf)InfernoMini2_files/InfernoMiniLyrics.pdfshapeimage_4_link_0
 If you have yet to explore Nils Erikson's third Swedish solo album "Inferno Mini" [Border Music, 2004], you'll find a complete song (mp3) from it below. The CD can be ordered directly via e-mail (signed) or from Megastore.mailto:info@nilserikson.com?subject=Order%20%22Inferno%20Mini%22http://www.megastore.se/template/next,Product.vm?itemid=940429shapeimage_6_link_0shapeimage_6_link_1
 Vad hade då svenska pressen att säga om denna skiva? Jodå, de var lika förtjusta som alltid. "På topp-3-listan i år", som en av de största svenska dags-tidningarna skrev.
    Här är ett annat uppmuntrande exempel plus några mindre nöjda kommentarer. Den här musiken är speciell och inte alla gillar den...

Men lita inte på hypen. Lyssna själv på alla låtarna här.http://dagensskiva.com/index.asp?datum=2004-09-18http://melodycenta.com/Nils_Erikson/Inferno_Mini-music/mp32864876/shapeimage_7_link_0shapeimage_7_link_1
5. Håller fast håller utInfernoMini2_files/Hallerfasthallerut.mp3shapeimage_8_link_0
En gratis låt! / A free song!
Photo: Johannes Persson