Nils Erikson har länge varit teknikskribent i tidskrifterna Musikermagasinet, Monitor och  IDG Studio.


För tillfället bloggar han på veckobasis för M3.


In EnglishReviewer_eng.html